ค้นหาสไตล์การท่องเที่ยวเมืองฮิเมจิในแบบของคุณ

ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยว

ดูทั้งหมด

สิ่งที่ทำในฮิเมจิ

การเดินทาง

ฮิเมจิตั้งอยู่ในจังหวัดเฮียวโงะ ทางใต้สุดของเขตคันไซ และหันหน้าเข้าหาทะเลในเซโตะ หากเดินทางจากต่างประเทศ จะสามารถเดินทางมายังสถานีฮิเมจิได้อย่างรวดเร็วโดยรถไฟชินคันเซ็นจากโตเกียว

map map
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูทั้งหมด

Instagram ของฮิเมจิ