1. กลับขึ้นด้านบน
  2. สถานที่ท่องเที่ยว
  3. ประวัติศาสตร์

สถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์

เมื่อครั้งอดีต ฮิเมจิตั้งอยู่กึ่งกลางของสถานที่ที่มีรัฐบาลของแคว้นฮาริมะ (พื้นที่ทางตะวันตกของจังหวัดเฮียวโงะในปัจจุบัน) ตั้งอยู่ ปราสาทฮิเมจิและประวัติศาสตร์ของเหล่าซามูไรที่สร้างปราสาทกลับขึ้นมาใหม่เป็นสิ่งที่รู้จักกันดีมากที่สุด แต่ก็พลาดชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ ของฮิเมจิไม่ได้เช่นกัน เช่น วัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่วิจิตรอลังการ ฯลฯ

และวัดที่วิจิตรอลังการเป็นพิเศษ คือ วัดเอ็นเงียวจิบนภูเขาโชชาซัง ซึ่งเป็นกลุ่มวัดพุทธศาสนาเมื่อมากกว่า 1,000 ปีก่อนที่ปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์เรื่อง “The Last Samurai” แต่ฮิเมจิยังมีวัดและศาลเจ้าอื่นที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางแห่งก็มีประวัติศาสตร์เก่าแก่และเกี่ยวพันกับเจ้าผู้ครองปราสาทหรือเจ้าหญิง

ผู้ที่ชื่นชอบเรื่องสถาปัตยกรรมน่าจะชอบใจที่ฮิเมจิมีโรงเรียนประจำแคว้นที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 และบ้านเรือนราษฎรของผู้ใหญ่บ้าน (บ้านของนายบ้านระดับหัวหน้า) ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเมื่อมองลอดเข้าไปด้านใน ก็จะจินตนาการได้ถึงภาพความเป็นอยู่ของผู้คนเมื่อหลายร้อยปีก่อน

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่สามารถทราบประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของฮิเมจิได้อีกด้วย เช่น การโจมตีทางอากาศในสงครามโลกครั้งที่สอง การเปิดเส้นทางรถไฟโมโนเรลในฮิเมจิที่ได้รับการฟื้นฟูให้ทันสมัย เป็นต้น