1. กลับขึ้นด้านบน
  2. ร้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ร้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ฮิเมจิ เมืองแห่งขนมและปราสาทที่ยังคงรักษาประเพณีการทำขนมสืบทอดมาตั้งแต่สมัยเอโดะ
สาเกพื้นบ้านที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งผลิตด้วยน้ำและเมล็ดข้าวสำหรับผลิตสาเกคุณภาพดีอันอุดมสมบูรณ์จากโรงสาเก 8 แห่งในเมือง
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ได้แก่ งานฝีมือหนังฟอกขาวอันมีชื่อเสียง (งานฝีมือหนังฮิเมจิ) และผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ เช่น “ขนมหวาน สาเกญี่ปุ่น เส้นโซเม็งที่รีดด้วยมือ เส้นอบแห้ง ปลาต้มคูงินิ ปลาไหลอานาโงะย่าง และผลิตภัณฑ์แปรรูปยูซุ” ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมดั้งเดิมมีหลากหลายประเภท ได้แก่ กระดิ่งลมเมียวจินที่ใช้ตะเกียบเขี่ยขี้เถ้าเมียวจินกระทบกันเป็นเสียง อีกทั้งยังมี “กระเบื้องมุงหลังคาอิบูชิ ตุ๊กตาฮิเมจิโคเกชิ ตุ๊กตาฮิเมยามะ เครื่องเขินโชชานูริ ลูกข่างฮิเมจิ และไม้ขีดไฟ” ฯลฯ