1. กลับขึ้นด้านบน
  2. สถานที่ท่องเที่ยว
  3. พิพิธภัณฑ์

สถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์

ฮิเมจิมีหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ หลากหลาย ซึ่งน่าจะช่วยให้คุณได้พบกับสิ่งที่ตรงกับความสนใจของคุณ เช่น ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ หากจะค้นหาหอศิลป์ ฮิเมจิจะมีตัวเลือกให้คุณหลายแห่ง หอศิลป์เมืองฮิเมจิและหอศิลป์มิกิตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทฮิเมจิ ซึ่งจะสามารถเพลิดเพลินได้ทั้งศิลปะตะวันตกและศิลปะญี่ปุ่น และขอให้ลองหาดูข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการพิเศษด้วย

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของฮิเมจิเต็มไปด้วยความหลากหลาย สามารถศึกษางานหัตถกรรมดั้งเดิมและวรรณคดีของฮิเมจิ รวมทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของฮิเมจิได้ตั้งแต่ยุคโบราณจนกระทั่งสมัยสงครามแปซิฟิก อีกทั้งตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์เองก็มีอาคารที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นจำนวนมากตั้งแต่อาคารแบบสมัยใหม่ไปจนกระทั่งอาคารแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังมีที่ตั้งกระจุกตัวในตำแหน่งที่ค่อนข้างใกล้ปราสาทฮิเมจิ จึงสามารถเดินไปชมได้หลาย ๆ แห่ง

พิพิธภัณฑ์ในฮิเมจิมีตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับพาเด็ก ๆ ไปด้วย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เด็กจังหวัดเฮียวโงะ และหอวิทยาศาสตร์เมืองฮิเมจิ ไปจนกระทั่งหอวิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์เฉพาะด้าน เช่น ถั่วแดงอาซูกิ (ถั่วรสหวานที่มักใช้ในขนมโบราณของญี่ปุ่น) น้ำประปาเมืองฮิเมจิ เป็นต้น