1. กลับขึ้นด้านบน
  2. ข้อมูลเป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยว
  3. [ตั๋วชุดสุดคุ้ม] Shoshasan Ropeway set ken (ตั๋วชุดกระเช้าลอยฟ้าโชชาซัง)
บัตรเหมารวม

[ตั๋วชุดสุดคุ้ม] Shoshasan Ropeway set ken (ตั๋วชุดกระเช้าลอยฟ้าโชชาซัง)

[ตั๋วชุดสุดคุ้ม] Shoshasan Ropeway set ken (ตั๋วชุดกระเช้าลอยฟ้าโชชาซัง)

ขอแนะนำให้ใช้ Shoshasan Ropeway set ken ในการไปวัดโชชาซังเอ็นเกียวจิซึ่งเป็นโลเคชันในการถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง The Last Samurai ด้วย รวมตั๋วโดยสารรถบัสไปกลับสถานีฮิเมจิ (ปราสาทฮิเมจิ) – โชชาซัง และตั๋วโดยสารกระเช้าลอยฟ้าไปกลับที่โชชาซังแล้ว สามารถซื้อล่วงหน้าที่จุดแนะนำของรถบัสชินกิหน้าสถานีฮิเมจิ แล้วขึ้นรถจากหน้าปราสาทฮิเมจิได้อีกด้วยหลังจากที่เที่ยวชมปราสาทฮิเมจิ

[รายละเอียด]
・ตั๋วโดยสารรถบัส (ไป-กลับ): สถานีฮิเมจิ ⇔ กระเช้าลอยฟ้าโชชาซัง
・ตั๋วโดยสารกระเช้าลอยฟ้าโชชาซัง (ไป-กลับ) : สถานี Sanroku (สถานี Shosha) ⇔ สถานี Sanjo
[ราคาตั๋วชุด]
ผู้ใหญ่ 1,700เยน / เด็ก 850เยน
[สถานที่วางจำหน่าย]
จุดแนะนำของรถบัสชินกิหน้าสถานีฮิเมจิ(Qwell Himeji 1F)

กระเช้าลอยฟ้าโชชาซัง
(Qwell Himeji 1F) 1-4 Nishiekimaecho, Himeji-shi, Hyogo-ken 670-0913
+81-79-266-2006
เว็บไซต์ของกระเช้าลอยฟ้าโชชาซัง

ข้อมูลอื่น ๆ